Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Gör om, gör rätt

Bakgrund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i 6 kommuner och verkar för att rädda liv och egendom i Södra Älvsborg. Vi skapade vår första film med SÄRF 2020 och vi har tillsammans producerat nytänkande filmer som visar mer än bara eld och bränder.

Utmaning

Vår största utmaning var att få igenkänningsfaktor hos tittaren vad det gäller olyckor kopplade till drunkningsolyckor. Vi behövde få fram genom kameralinsen vad som är fel och rätt beslut i olika situationer på ett snyggt och tydligt sätt.

Lösning

Genom att ha tydliga dialoger mellan skådespelarna i de olika situationerna skapas en tydlighet för tittarna. Vi filmade på platser som tydligt kopplas till platser människor ofta befinner sig på sommaren. Musiken i filmen tonades över från seriöst till en positiv känsla vilket var en bra övergång från fel till rätt beslut.

Client: SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförund

Production: Johfors Productions

DIR: Daniel Forsbring

DOP & Edit: Filip Johansson

sv_SESvenska